Doktorn i optometrik Gunta Krūmiņa
A A A

Topolyzer VARIO Device

Topolyzer VARIO DEVICE är en utveckling av den beprövade metoden med Topolyzer-diagnos som integrerar topografi utan kontakt, keratometri (mätning av brytning på hornhinnan) och pupillometri (mätning av ögats pupill).

Topolyzer_01_01.gif

Med sin grund i keratoskopi (placidoskivan) stöds diagnosinstrumentet Topolyzer VARIOav 22 mätringar med 22 000 upphöjda punkter samt ett optimerat instrument för lokalisering av kanter till en minsta storlek av 1/10 pixel (bildpunkter).

Det är möjligt att uppskatta höjd upp till 1.300 mikron. Standardavvikelsen för en uppmätt höjd om 1.200 mikron är 3-4 mikron. Tillförlitlig mätning av opaka ögon.

Användarvänlig hantering vid kontroll av kalibrering och automatiserad mätning (som möjliggörs genom integrering av en keratometer) ger hög reproducerbarhet.

Effektiv mätning av hornhinnan utförs med hjälp av en användarvänlig 3-D handledning.

Automatisk ögonidentifiering med tillförlitliga data utförs m.hj.a. en dataprocessor med höga prestanda.

När bedömning av enhetens digitala signaler är klar överförs information om aktuellt tillstånd via en snabb USB-koppling.

 

 

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU