Doktorn i optometrik Gunta Krūmiņa
A A A

Operation för synkorrektion

Förberedelse

Före operation får man några droppar anestesimedel som ger smärtfrihet i ögonen.

Operationen

En operation av båda ögonen tar c:a 15 minuter men laserns inverkan på resp. öga varar endast några sekunder. Operationen inleds med att ögonlocken fixeras med spekulum f.a. patienten inte ska oroa sig för blinkningar under operationen.

Under operationen använder kirurgen det mest precisa instrumentet – mikrokeratomen som läggs på det bedövade ögat. Med hjälp av detta formas en flik av hornhinnans vävnader (“lock“) för att nå hornhinnans mitt (det är dessa vävnader som lasern påverkar f.a. korrigera refraktionsfel). Med hjälp av FEMTOLASIK metoden formas „locket“ med lasern, medan man inte formar något lock med TRANS-EPI LASIK metoden.

En felaktig krökning hos hornhinnan medför oskarp syn utan glasögon. Med hjälp av lasern ger vi hornhinnan en riktig krökning som låter patienten avvara glasögon. Processen är mycket kort och, framför allt – smärtfri. I vår klinik använder vi oss av den modernaste teknologin, den f.n. snabbaste lasern av exscimetertyp, WaveLight EX500 - som ger trygghet, precision och ett utmärkt resultat.

Efter det att lasern har verkat på hornhinnevävnaderna, i slutet av operationen placeras “locket“ med noggrannhet och precision på sin ursprungliga plats och därefter påbörjas läkningsprocessen.

Vård efter operation

Den postoperationella vården är lika viktig som själva operationen. Efter operation kommer ni att få vila en till två timmar i en för detta ändamål inrättad lokal. Där får ni ligga med slutna ögon därför att ögonen är irriterade och mycket ljuskänsliga efter operation. Tillståndet brukar försvinna efter 24 timmar.

 

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU