Dr. Lija Karlsone
A A A

Möjliga risker vid synkorrektion

Det finns följande risker:

  • Hypo- och hyperkorrektion 
  • infektion 
  • försämring av synkvalitetet, särskilt nattetid 
  • försämring av synskärpan 
  • synsvängningar under läkningsperioden
  • ögontorrhet
  • efterhand kan synen åter försämras

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU