Doktorn i optometrik Gunta Krūmiņa
A A A

WAVEFRONT LASIK

Lasik (förkortning av ”laser in situ keratomileusis” - latin) är en synkirurgisk metod där man inte behöver vara på plats. Vid operationen utnyttjar kirurgen ett specialiserat och precist instrument – mikrokeratom - för att skapa en tunn vävnadsflik på hornhinnan, ett ”lock” som kirurgen lyfter och viker åt sidan som bladen i en bok. Under operationen förblir ”locket” förenat med hornhinnan. Sedan börjar de modernaste laserna av excimertyp, där energiåtgången beräknas individuellt, att verka m.hj.a. data som beräknats under patientens första besök. När lasern slutat verka sköljs hornhinnans blottlagda del verefter man viker ner ”locket”. När ”locket” är på plats läker det p.gr.a organismens naturliga läkningsprocesser snabbt ihop med hornhinnan. Efter några timmar har hornhinnans epitel oftast vuxit över ”lockets” avskurna kant och fästs vid hornhinnan.

WAVEFRONT LASIK är en utveckling av LASIK- metoden som innebär att kirurgen kan anpassa operationen till varje enskilt öga. Sådana metoder har sin grund i att man skapar precisa, optiska tredimensionella bilder med hänsyn taget till hornhinnans ojämnheter el. aberrationer.

Därmed säkerställer WAVEFRONT LASIK än mer precisa mätningar som bidrar till bästa möjliga utfall av operationen.

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU