Dr. Žanna Artiņa
A A A

TRANS – EPI LASIK

TE är en metod som klarar att korrigera synen utan att användning av vare sig mekaniskt blad (mikrokeratom) el. femtosekunds laser p gr a att man inte skapar något hornhinnelock. Det är en metod “utan kontakt” som utnyttjar laser f.a mycket precist och jämt avlägsna hornhinnans översta lager (epitelet). Synkorrektionen äger rum direkt efter det att epitelet avlägsnats. Efter operationen sätter man in läkande kontaktlinser under några dagar f a skydda ögonen och påskynda läkningsprocessen. TRANS-EPI LASIK har en längre postoperationell läkningsperiod än t ex WAVEFRONT LASIK. Däremot är riskerna för infektioner eller komplikationer kopplade till hornhinnelocket mindre.

Fördelar:

En metod “utan kontakt” som ger en behagligare operation.

Förhindrar möjliga komplikationer avseende hornhinnans “lock” i samband med operation.

Mindre invasiv och riskfri avseende sena el. långvariga komplikationer kopplade till “locket”.

Mindre risk för långvarig biomekanisk instabilitet i hornhinnan.

Nackdelar:

I jämförelse med LASIK-proceduren kan man känna obehag under längre tid (1-2 dagar) efter operationen.

Återhämtningstiden efter operation är längre jämfört med WAVEFRONT LASIK-metoden.

När rekommenderar man TRANS-EPI LASIK?

  • När denna metod ger bättre säkerhet med avseende på olika parametrar hos hornhinnan – komplexiteten i hornhinnans buktning, tjocklek o..a. egenskaper. 
  • Vid ökad risk för komplikationer avseende hornhinnans lock. 
  • Patienter som tränar el. deltar i sportaktiviteter som kan påverka ögonen el. ger ökad risk för skador på ögon. 
  • I samband med ny operation efter redan utförd synkorrektion.
  • Patienter som oroar sig inför formandet av hornhinnans lock

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU