Dr. Žanna Artiņa
A A A

FEMTOLASIK

Femtolasik är en metod för korrigering av synen där det tidigare nämnda hornhinnelocket inte formas på mekaniskt sätt utan genom användning av laser.

Detta påskyndar läkningsprocessen och ger en behagligare operation. Våra patienter erbjuds denna metod sedan oktober 2008 – en utmärkt, säkrare och mera precis metod.

Motiv för att använda FEMTOLASIK

Hornhinnans “lock” manipuleras inte med ett mekaniskt blad utan med laser.

Femtolasik-metoden innebär att man inte använder mekaniskt blad på hornhinnan – det för den refraktiva proceduren nödvändiga locket formas på ett smärtfritt, snabbt och precist sätt genom användande av den nyaste teknologin – femtosekundlasern.

Metoden kan även användas vid synkorrektion för patienter med tunn hornhinna.

FEMTOLASIK-metoden ger möjlighet att förbättra synen även hos patienter med tunn hornhinna, dvs som inte är lämpade för WAVEFRONT LASIK-metoden. Det formade hornhinnelocket blir tunnare än vid formning med ett mekaniskt blad.

Utmärkt arbete

Vår femtosekundlaser formar hornhinnnelocket med stor precision p.gr.a. laserns ultrakorta pulser med liten energi. Laserpulsen har en varaktighet av 0.000 000 000 000 001 sekunder. Tack vare hög hastighet och noggrann effekt minskas det postoperationella ödembildandet till fullo. Era ögon är smärtfria efter operationen, det sker en snabb läkning och synskärpa uppnås redan efter några timmar.

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU