Dr. Lija Karlsone
A A A

Metoder för synkorrektion

En synfelsoperation är den snabbaste och mest effektiva metoden för behandling av sådana synstörningar som närsynthet, översynthet och astigmatism. Vid dr Lukins klinik använder man olika operationsmetoder såsom WAVEFRONT LASIK, TRANS-EPI LASIK el. den senaste metoden FEMTOLASIK, som borgar för säkerhet, precision och det bästa resultatet.

Operationen ger omedelbar effekt – man har inte längre behov av glasögon eller linser. En operation ger patienten inte bara fullgod syn utan förbättrar också personens livskvalitet.

I Lettland erbjuds flera olika kliniskt erkända metoder för synkorrektion. Var och en av dessa är säkra, enkla och effektiva. I världen som helhet opereras varje år mer än fem miljoner personer för synfel, till allra största delen med utmärkta resultat.

Synproblem kan oftast behandlas med laseroperationer men den operationsmetod som i praktiken används beror på olika individuella faktorer – synkvaliteten, patientens ålder och synbehov. Med hänsyn till att vi alla har unika ögon och skilda behov erbjuder dr Lukins ögonklinik ett brett spektrum av ögonundersökningar och detaljerad konsultation f.a. kunna enas om önskad och lämpad korrektionsmodell.

Andelen lyckade synkorrektioner

Enligt våra beräkningar har 99.7% av patienterna inte längre behov av glasögon eller linser efter operation.

Personer med fortsatt behov av glasögon är över 45 år gamla och med glasögon som endast används vid läsning. Det finns möjlighet att välja operationsmetod f.a. minimera behovet av glasögon vid läsning.

Laserns korta verksamhetstid minimerar dess miljöpåverkan och förminskar samtidigt risken för komplikationer efter operation. Dessutom är den efteroperationella perioden kortare.

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU