Dr. Dace Vaganova
A A A

Klinikchef dr Felikss Lukins

Klinikchefen och den ledande ögonkirurgen FL tillhör fjärde generationens läkare i en dynasti som inleddes med ögonläkaren med samma namn - FL.

Dr Lukins studerade vid medicinska fakulteten på universitetet i Riga (Stradiņa universitetet) där han också fick sin specialistutbildning. Han gjorde sin praktik på universitetssjukhuset där han även genomförde ett flertal komplicerade ögonoperationer. Dr Lukins fick sin specialistutbildning som ögonläkare/kirurg vid utbildningsinstitutet för doktorandutbildning vid Lettlands universitet i Riga och fullgjorde praktikutbildningen vid Rigas 7. kliniska sjukhus, avd. 18 där han självständigt utförde operationer av varierande komplexitet (katarakt, glaukom m.fl).

Utbildningen kompletterades med praktik vid några världsledande ögonkliniker – Yale University i USA och universitet i Wurzburg, Tyskland.

Sina kunskaper i refraktiv kirurgi har dr Lukins förvärvat vid Moorfields ögonsjukhus i London samt vid flera privatkliniker i Tyskland och Estland.

Dr Lukins är sedan 2004 medlem i den europeiska organisationen för katarakt och refraktiv kirurgi samt sedan 2008 även i motsvarande amerikanska organisation.

F.n är han verksam vid två privata ögonkliniker i Lettland och Litauen där han på årsbasis genomfört över 1500 synfelsoperationer med laser av ekscimertyp.

Dr Lukins har specialiserat sig på refraktiv, plastisk och katarakt ögonkirurgi.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU