Dr. Ilga Lūkina
A A A

Dr. Lija Karlsone

Dr Lija Karlsone har varit verksam på ögonkliniken alltsedan starten 2003 - och har alltsedan kliniken grundades tillhört vårt arbetslag.

Hon tog sin läkarexamen vid Lettlands universitets medicinska fakultet och har senare avlagt magisterexamen i optometri vid ujniversitetets fakultet för fysik och matematik. Karlsone har även diplom i oftalmologi från universitets vidareutbildningsinstitut.

Dr Karlsone har deltagit i ett utbytesprogram vid en privat klinik i USA, har genomfört teori o. praktik i programmet för refraktiv kirurgi vid Carl Zeiss Meditec centrum i Tyskland samt deltagit i 12. europeiska oftalmolog-kongressen i Sverige.

Genom sin fleråriga verksamhet som optometriker i affärskedjan “Pasaules Optika” har K fått värdefull erfarenhet av synkorrigering m.hj.a. glasögon och kontaktlinser.

Mot bakgrund av sitt intresse för de möjligheter som synkorrektion ger har det varit ett naturligt steg för K att fortsätta det påbörjade arbetet med moderna metoder, synkorrigering med eximerlaser där man utnyttjar såväl sina kunskaper i optometri som erfarenheter från ögonkirurgin.

F.n verkar Dr Karlsone som neurooftalmolog vid Östra sjukhuset i Riga samt vid dr Lukins ögonklinik. På kliniken utförs skilda slags ögonundersökningar resp. diagnostik och behandling av ögonsjukdomar.

Karlsones specialområden är refraktiv kirurgi och neurooftalmologi.

På kliniken utförs skilda slags ögonundersökningar resp. diagnostik och behandling av ögonsjukdomar.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU