Doktorn i optometrik Gunta Krūmiņa
A A A

Personal

Alla våra anställda är erfarna och professionella ögonläkare – kirurger, oftalmologer, optometrist, laseroftalmolog. Det finns dessutom en oftalmolog med särskild inriktning mot barn. Personalen representerar eliten av resp. specialitet i Lettland. Sina kunskaper och erfarenheter har våra doktorer skaffat sig med verksamhet i såväl Lettland som under deltagande i utbytesprogram utomlands – i Schweiz, Sverige, Tyskland, USA, Indien och Ryssland. Det borgar för den bästa vården och de mest lämpade behandlingsmetoderna för våra patienter.
Klinikchef dr Felikss Lukins
Klinikchef dr Felikss Lukins
Klinikchefen och den ledande ögonkirurgen FL tillhör fjärde generationens läkare i en dynasti som inleddes med ögonläkaren med samma namn - FL.
Dr Lukins studerade vid medicinska fakulteten på universitetet i Riga (Stradiņa universitetet) där han också fick sin specialistutbildning. Han gjorde sin praktik på universitetssjukhuset där han även genomförde ett flertal komplicerade ögonoperationer. Dr Lukins fick sin specialistutbildning som ögonläkare/kirurg vid utbildningsinstitutet för doktorandutbildning vid Lettlands universitet i Riga och fullgjorde praktikutbildningen vid Rigas 7. kliniska sjukhus, avd. 18 där han självständigt utförde operationer av varierande komplexitet (katarakt, glaukom m.fl). Mer att läsa
Dr. Ilga Lūkina
Dr. Ilga Lūkina
Dr Ilga Lūkin har tioårig erfarenhet från verksamhet vid det lettiska ögoncentret i USA. Hon har även varit privatpraktiker i firma Lūkina & Lūkins men ingår sedan 2008 i dr Lukins stab vid ögonkliniken.
Ilga Lukina har utbildat sig vid 4. sjuksköterskeskolan i Riga följt av studier vid Medicinska Institutet i Riga och ögonavdelningen vid Stradins universitetssjukhus.
Mer att läsa
Dr. Lija Karlsone
Dr. Lija Karlsone
Dr Lija Karlsone har varit verksam på ögonkliniken alltsedan starten 2003 - och har alltsedan kliniken grundades tillhört vårt arbetslag.
Hon tog sin läkarexamen vid Lettlands universitets medicinska fakultet och har senare avlagt magisterexamen i optometri vid ujniversitetets fakultet för fysik och matematik. Karlsone har även diplom i oftalmologi från universitets vidareutbildningsinstitut. Mer att läsa
Dr. Žanna Artiņa
Dr. Žanna Artiņa
Ögonläkaren ZA har lång erfarenhet av laseroftalmologi.
Sina medicinska studier bedrev hon vid Lettlands Medicinska Akademi följt av studier med inriktning mot ögonåkommor på ögonavdelningen vid Stradins universitet.
För att möjliggöra verksamhet på Lettlands första laseroftalmologiska centrum praktiserade A vid professor Krasnovs institut i Moskva. Hon har även förkovrat sig med praktik på det statliga danska universitetets ögonklinik. Mer att läsa
Dr. Dace Vaganova
Dr. Dace Vaganova
Ögonläkaren Dace Vaganova har varit verksam vid ögonkliniken alltsedan 2008.
Studier bedrevs vid Stradinauniversitetets medicinska fakultet med specialisering mot oftalmologi. Vaganova har även genomfört universitetets utbildning i opmetri av andra graden, bedrivit studier vid Lions oftalmologiska utbildningscentrum i Prag, praktiserat på ögonkliniken vid universitetet i Bern resp. den laseroftalmologiska kliniken i Tallinn.
2008 tillbringade Vaganova på Mahatme Eye Bank and Eye Hospital i Indien med kurser i praktisk kirurgi. Mer att läsa
Doktorn i optometrik Gunta Krūmiņa
Doktorn i optometrik Gunta Krūmiņa
Har varit verksam som optometrist i dr. Lukins ögonklinik alltsedan 2004.
Krumina studerade vid fakulteten för fysik o. matematik på universitetet där hon examinerades i optometri senare följd av magistergrad i optometri och doktorsexamen i med. fysik.
Sedan 2005 är dr Krumina docent vid universitetets fysik- och matematikfakultet. Hon har producerat ett flertal vetenskapliga forsknings- och undervisningsverk. Mer att läsa
 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU