Doktorn i optometrik Gunta Krūmiņa
A A A

Vad man kräver av er i samband med en synkorrektionsoperation

1.   Att min syndefekt inte är mer än -14 dioptrier vid närsynthet resp. mer än +6 dioptrier vid översynthet.

2.   Att jag är över 18 år.

3.   Att min syn inte har förändrats under det senaste året.

4.   Att jag inte är gravid och bröstföder.

5.   Att jag tror att mina ögon är friska o a jag inte lider av någon ögonsjukdom.

6.   Att jag inte använder mediciner som kan påverka sårläkning eller hormonbalans.

7.   Att jag inte sysslar med sporter som kräver kroppskontakt t ex boxning el karate.

8.   Att jag är trött på kontaktlinser och glasögon.

Om ni kunnat bestyrka de nämnda kraven, kan ni anse er vara en lämplig kandidat för synkorrektion. Om ni avvisat vissa av kraven el. inte vet svaret bör ni rådfråga er doktor om ni behöver genomgå en sådan operation.

Även nedan nämnda faktorer kan påverka ett beslut om lämplighet att gå igenom en laseroperation. Dock är det bara er läkare som kan utvärdera och anta ett slutgiltigt beslut.

Faktorerna är:

  • hornhinnans tjocklek 
  • nuvarande el. tidigare ögonsjukdomar 
  • pupillstorleken 
  • ögonens torrhet 
  • tidigare refraktiva procedurer.

Vi kommer att avgöra om ni är lämpad för ögonoperation under den första konsultationen enl. kriterier antagna av de amerikanska resp. tyska ögonläkarakademierna.

Under den första konsultationen kommer läkaren att ställa frågor till er som ska besvaras sanningsenligt och öppenhjärtigt för att det senare inte ska leda till komplikationer/risker.

Det kan störa den postoperationella rehabiliteringen och kräva särskild omvårdnad.

Tänk efter om någon/några av nedan nämnda kriterier är tillämpliga i ert fall. Om det skulle vara så, rådfråga ögonläkaren och kirurgen. Bl.a. följande situationer är tänkbara:

  • ni är gravid el. bröstföder barn 
  • lider av keratokonus, katarakt, glaukom, ögonsjukdomar relaterade till herpetiska infektioner (rådfråga kirurgen); 
  • använder vissa läkarordinerade mediciner, t ex hormonpreparat;
  • lider av diabetes, artrit el. systemisk lupus erythematodes; rådfråga kirurgen.

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU