Dr. Žanna Artiņa
A A A

Undersökning före operation

Preoperationell undersökning är en detaljerad synundersökning som har som mål att bestämma hur ni motsvarar kraven för en synkorrektionsoperation. För att vi ska kunna få precisa undersökningsresultat måste personer som använder kontaktlinser före operationen byta ut sådana mot glasögon:

 • Mjuka linser – 10-14 dagar före undersökning 
 • Hårda linser – 30 dagar före undersökning

Om ni fortfarande vill göra en synkorrektion får ni inte använda kontaktlinser under angiven tidsperiod för att hornhinnan ska kunna få tillbaka sin naturliga form – ett av de viktigaste kriterierna för att för bästa resultat.

Preoperationell undersökning utförs i två etapper och varar c:a 1,5 – 2 timmar.

Beskrivning:

Mikroskopisk undersökning av ögats främre resp. bakre del för information om ögats tillstånd.

Fastställande av

 • styrkan hos aktuella glasögon (lensometri); 
 • pupilldiameter; 
 • hornhinnans böjning i tre dimensioner (hornhinnans topografi); 
 • hornhinnans tjocklek (pahimetri); 
 • nödvändig synkorrektion med avseende på glasögonens styrka som underlag för operationen.

Under samtalet ska vi:

 • besvara alla era frågor; 
 • ge förslag på de för er bästa och lämpligaste behandlingsmetoderna ; 
 • gå igenom de för behandling nödvändiga dokumenten och betalningsmöjligheterna;
 • förvissa oss om att ni förstått vilka förberedelser som krävs av er före operation (använd inte kosmetika, dofter, alkohol m .m.).

Information av intresse även pr tel +371 67 288 180 el. via klinikens hemsida -  www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU