Dr. Lija Karlsone
A A A

Ofta förekommande frågor

Hur stor andel av synkorrektikonerna är lyckade?
Enligt våra data har 99.7% av våra patienter inte längre behov av glasögon el. linser efter synkorrektion. I sådana fall där man trots allt behöver hjälpmedel är patienten över 45 år gammal och använder glasögon enbart vid läsning.

Är operationen smärtsam?
Själva operationen är inte smärtsam men upp till en timma efter operation kan man ha en lätt till måttlig smärtkänsla och tårögdhet.

Hur varaktigt är resultatet av operationen?
Operationsresultatet är varaktigt men er syn kan ändra sig under årets lopp. Om synen har korrigerats är troligtvis korrektionen beständig. Forskningsresultat visar att operationsresultatet inte ändrar sig över tiden. Mycket sällan behöver patienten en extra operation därför att perioden efter operationen utvecklas på olika sätt hos varje individ och därför kan även resultaten skiljas åt. Det är mera sannolikt att patienter med sämre syn kan behöva ytterligare en operation i framtiden.

Vad sker efter 45 års ålder?
Vid 45-års ålder förlorar linsen så småningom sin elasticitet och synen är inte längre lika bra som under ungdomsåren. Därför får större delen av befolkningen behov av läsglasögon.

Är det möjligt att återupprepa en operation om synen försämras över tid?
Till största del är det möjligt med förnyad operation om synen försämrats. Våra specialister kommer att undersöka era ögon och avgöra om det är möjligt med en ny operation.

Finnns det varktiga bieffekter?
Ögonkirurgi med laser har bedrivits i mer än tjugo år utan komplikationer som inte redan visats under det första året efter operation. Ibland uppkommer komplikationer som en viss dimmighet i synen, försämrad läkning och förhöjd ljuskänslighet nattetid – de är dock oftast behandlingsbara.

Hur lång tar det innan jag får optimal syn?
Rehabilitering av synen efter operation sker mycket snabbt. Största delen av patienterna har fått god syn redan dagen efter operation och patienterna anser att ögonen känns bra redan efter ett dygn. Er syn kommer dock att förbättras under 2-3 veckor då optimal syn är uppnådd.

Kan båda ögonen bli opererade samma dag?
För bättre säkerhet rekommenderar vi synkorrektion av i tillämpliga fall båda ögonen samma dag om det inte finns medicinska kontraindikationer el. att patienten själv väljer att operera endast ett öga åt gången.

Kommer jag inte behöva fler operationer?
I över 99.7% av fallen är det tillräckligt med en operation. En andra operation kan ibland vara nödvändig för optimal syn. Förnyad operation är kostnadsfri det första halvåret efter operation.

Hur lång är proceduren?
En operation varar endast 15 -25 minuter men lasern är aktiv på ögats yta bara under några sekunder. Förberedelser för operation sker i kliniken samma dag som operationen äger rum och varar c:a femton minuter. Däremot måste man vara kvar i kliniken under c:a två timmar.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU