Dr. Ilga Lūkina
A A A
DR. FELIX LUKINS

Jag tror att jag har en fördel som kirurg när jag utför ögonoperationer med laser därför att jag själv blev opererad pä samma sätt för ungefär sex är sedan. Jag förstär till fullo människors känslor efter en operation när de för första gängen tydligt kan se omgivningen. Det är överväldigande att träffa sina patienter och prata med dem efter en operation – att uppleva deras känslor av lycka och glädje. Det är fantastiskt att kunna göra det.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU