Dr. Lija Karlsone
A A A

Spørsmål og svar

Hva er suksess-prosent med synskorrigering?
Undersøkelsene på vår klinikk viser at i 99.7% tilfeller slipper pasienter avhengighet av briller eller kontaktlinser etter behandlingen. De tilstandene der det trengs briller er hos pasienter over 45-årsalderen, men bare lesebriller.

Gjor det vondt under inngrepet?
Selve inngrepet er smertefritt, men i noen timer etter behandlingen kan det oppleves en følelse av irritasjon eller tåreflom. 

Er resultatet langvarig?
Resultatet er langvarig, men synet kan forandre seg i løpet av årene. Blir synet korrigert, vil det trolig være stabilt;

Forkningen viser at resultatet er stabilt. Ved veldig få tilstander trenger pasienter en behandling til. Resultatene kan være forskjellige pga. restitusjonsprosessen er individuell. Hos pasientene med dårligere syn, er det større sannsynlighet for en behandling til i framtida. 

Hva skjer etter 45-årsalderen?
Linsen i øyet hos personer fra 45 år alder blir gradvis mindre elastisk. Det er vanskeligere å fokusere på  nært hold, og synet er ikke så tilfredstillende som tidligere. Dette medfører behov for lesebriller i de fleste tilfeller.

Kan det utføres re-operasjon om synet blir verre i årenes løp?
Ved de fleste tilstander er de mulig å utføre re-operasjon hvis synet blir verre. Våre spesialister på klinikken skal undersøke dine øyne og avgjøre om det er mulig. 

Er det langvarige bieffekter?
Øyekirurgi med laser har blitt utført i over 20 år. Man kjenner ikke til komplikasjoner som ikke har blitt oppdaget første år etter innbrytelsen. I enkelte tilfeller er det oppdaget følgende komplikasjoner – dunklet syn, langsommere rekonvalesenstid, økt overfølsomhet for lys om natta. Allikevel ved de fleste tilstander er det mulig å behandle disse komplikasjonene. 

Hvor snart etter behandlingen får jeg et optimalt syn?
Etter inngrepet foregår det veldig raske restitusjonsprosesser i synet. De fleste pasienter har godt syn allerede dagen etter inngrepet. De mener at det allerede kjennes godt i øynene etter 24 timer. Ditt syn blir bedre i løpet av 2- 3 uker og da blir synet optimalt.

Kan begge øyne opereres samme dag?
For å øke trygghet, anbefaler vi synskorrigering av begge øyne samme dag, men det kan være unntakk ved tilstander vedrørende medisinske kontraindikasjoner eller når pasienten selv ønsker å bli operert først på det ene øyet.

Må jeg ikke gjennomgå flere behandlinger?
Over 99.7% av dem som gjennomgår behandlingen fjernes synsfeilen med én operasjon. I noen tilfeller trengs det en behandling til for å oppnå et optimalt resultat. Re-operasjon er gratis første halvår etter behandlingen. 

Hvor lenge varer behandlingen?
Inngrepet tar ca. 15 – 25 minutter, men selve laser virker på øyets overflate bare i noen sekunder. Forbehandlingen utføres på klinikken samme dag når du har operasjonen. Forbehandlingen tar ca. 15 minutter. Etter inngrepet oppholder man seg på kliniken i ca. 2 timer.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU