Dr. Ilga Lukina
A A A

WAVEFRONT LASIK

LASIK (lat. laser in situ keratomileusis) er et kirurgisk inngrep på hornhinnen og det kan behandles poliklinisk. Under behandlingen bruker kirurgen et spesielt og presist instrument – mikrokeratom for å lage „en lapp” på hornhinnen, „en lapp” som kirurg bretter til side. Under behandlingen er „lappen” knyttet sammen med hornhinnen. Deretter  korrigeres synsfeilen i hornhinnen ved den nyeste eksimerlaser. Dens energimenge er beregnet individuelt ut fra data samlet inn under forundersøkelsen.

Etter inngrepet med laser skylles hornhinnens bunn og deretter legges hornhinnelappen tilbake på plass. Etter at „lappen” er lagt tilbake, sikrer kroppens naturlige rekonvalesensprosesser at „lappen” festes fast til hornhinnen på noen minutter. Et par timer etter behandlingen gror vanligvis det øverste laget av hornhinneepitel over „lappen” og festes til hornhinnen.

WAVEFRONT LASIK er en videreutviklet LASIK-behandling. Dette lar øyekirurgen tilpasse laserbehandlingen på hvert øye separat. Denne metoden går ut på at det lages et presist tredimensjonalt bilde med hensyn til den ujevne overflaten av hornhinnen og aberrasjoner.

På denne måten sikrer WAVEFRONT LASIK-behandling enda mer presise oppmålinger som gjør at behandlingen gir det beste resultatet.

Hvis du har noen spørsmål eller det er noe du lurer på, er vi tilgjengelige på telefon + 371 67 288 180 eller du kan gå inn på www.acuklinika.lv

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU