Klinikkleder Dr. Felikss Lukins
A A A

WAVELIGHT EX500 EXCIMER LASER

WaveLight® EX500 Excimer Laser – en effektiv og sikker korrigering av synsfeil.

På Dr. Lukins øyeklinikk er det utført synskorrigering med ekscimerlaser WaveLight EX500, den raskeste lasermaskinen i verden per i dagog den eneste i hele Baltikum.

WaveLight® har designet sitt utstyr ved å videreutvikleden velutprøvde ekscimerlaser ALLEGRETTO WAVE® ogintegrertmange nye funksjoner for en rask, trygg og effektiv refraksjonskirurgi. PerfectPulse-teknologien sikrer høy presisjon og trygghet for å oppnå et optimalt  behandlingsresultat.

EX500 Side View2.gif

  • 500 Hz WaveLight EX500-teknologien er den raskeste excimerlasermaskinen i verden per i dag. Under behandlingensikres den høye effektiviteten takket være WaveLight®-algoritme og en raskere laserhode som lager mindre stromal dehydrasjon på hornhinnen, ermindrefølsomfor pasientens bevegelser, gjørbehandling mer behagelig for pasienten og dermed best mulig resultat.
  • Forbedret stråleveiteknologi.
  • Lasersystemet er utstyrt med flerdimensjonal 1050 Hz-type „eye tracking”-funksjon, synkronisert på 500 Hz med  latenstid på 2 millisekunder.
  • En OLCR interferometer-basert pakymeter for å måle og overvåke tykkelsen på hornhinnen før, under og etter ablasjon.
  • Måling av hornhinnens tykkelse (pakymetri) og behandlingsresultater blir lagret på en automatisert loggfil for å oppnå en tryggdokumentasjon av behandlingen.
  • Det avanserte mikroskopet med head up-display og skrittløs elektronisk zoomfunksjon gir følgende informasjon: informasjon om pasient, data om eye tracking, kvaliteten på pakymeters signal og meldinger om lasertilstand.
  • Det høytoppløselige og lysjusterte videokameraet med galvanisk enkeltstående mating tillater både å dokumentereog overvåke under behandlingsforløp.
  • Alle WaveLight-systemer, samt WaveLight® EX500 excimerlaser maskinenoget bredt spekter av kirurgisk diagnostikk er koplet sammen i WaveNet Computer Network for å overføre data om pasient, behandlingsforløp og undersøkelsesresultater.

 

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU