Dr. Lija Karlsone
A A A
DR. FELIX LUKIN

Jeg tror at jeg har en fordel som kirurg når jeg gjennomfører laser øyekirurgi fordi jeg har gjennomgått denne operasjonen selv ca. 6 år siden. Jeg forstår folks følelser og emosjoner etter operasjonen, når de ser klart for første gang. Det er flott når jeg møter mine pasienter og snakker med dem etter operasjonen – å se deres følelser, emosjoner, lykke og glede. Det er flott å kunne gjøre dette.

 
 

Book a free laser eye surgery call back! Find out more about laser eye surgery!

 
Enquiry form
LV EN RU